Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

İl Müdürlüğü:
Sanayici Ünvanı:
Sanayici Adresi:
Sanayici Telefonu:
Sanayici E-Posta Adresi:
Tedarikçi Ünvanı:
Tedarikçi Adresi:
Tedarikçi Telefonu:
Tedarikçi E-Posta Adresi:
Sanayi Sicil Belge No:
Sanayici Vergi Dairesi:
Sanayici Vergi No:
Kapasite Rapor Tarihi:
Kapasite Rapor No:
Kapasite Rapor Başlangıç Tarihi:
Kapasite Rapor Bitiş Tarih:
Başvuran Ad Soyad:
Başvuran TC Kimlik No:
Vekalet:

Kapasite raporumuzun Tablo 4'ünde yer alan yıllık tüketim kapasitemizdeki ürün/ürünlerden yukarıda belirtilen ve "CE" İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/9) Ek-2 / Denetime Tabi Ürünler Listesi'nde yer alan ürün/ürünlerin; kapasite raporumuzun Tablo 2'sinde yer alan ürün/ürünlerin imalatında girdi ürün olarak kullanacağımızı, üçüncü kişilere devir ve temlik etmeyeceğimizi, tahsis amacı dışında kullanmayacağımızı taahhüt ediyorum.